Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 29 577 ogłoszeń w całej Polsce

Termin składania ofert upływa 31 maja 2019 r

Warszawa, Mokotów, Chocimska

2 575 000 zł323.54 m2
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: biuro nieruchomości
  • Cena za m2: 7 959 zł/m2
  • Rok budowy: 2012
PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie zaprasza do składania ofert w trybie bezprzetargowym, dotyczących nabycia prawa własności do nieruchomości stanowiącej lokal usługowy nr 100 o powierzchni użytkowej wynoszącej 323,54 m2, usytuowany na parterze budynku wielomieszkaniowego położonego w Warszawie przy ul. Chocimskiej nr 16, do którego przypisany jest udział wynoszący 32354/372864 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotów, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA2M/00510623/2. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków. Cena wywoławcza: 2 575 000 zł netto (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 netto). Termin składania ofert upływa 31 maja 2019 r. Informujemy, że w przypadku wpłynięcia do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości PKO Bank Polski S.A. może przeprowadzić aukcję elektroniczną na platformie internetowej, o czym oferent zostanie poinformowany. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu ... , w dni robocze w godzinach 8:30-16:30. Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: ... w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży. Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ... , NIP: 525 ... , REGON: ... , kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 ... zł, infolinia: ... . W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: ... . Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.
Lokalizacja ogłoszenia podana przez ogłoszeniodawcę
biuro nieruchomości
PKO BP S.A.
@