Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 31 747 ogłoszeń w całej Polsce

Ogłoszenie II PRZETARGU

Warszawa, Mokotów, Chocimska

2 654 743 zł323.54 m2
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: biuro nieruchomości
  • Cena za m2: 8 205 zł/m2
  • Rok budowy: 2012
PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie OGŁASZA II PRZETARG PISMEMNY NIEOGRANICZONY Na sprzedaż prawa własności do nieruchomości stanowiącej lokal usługowy nr 100 o powierzchni użytkowej wynoszącej 323,54 m2, usytuowany na 2 kondygnacji naziemnej (parter od ul. Chocimskiej) budynku wielomieszkaniowego położonego w Warszawie przy ul. Chocimskiej nr 16, do którego przypisany jest udział wynoszący 32354/372864 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotów, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA2M/00510623/2. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków. Cena wywoławcza: 2 654 743 zł netto (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści trzy złote 00/100 netto). Kwota wadium wynosi 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Termin składania ofert: do dnia 28 września 2018 r. do godz. 15.00 pod adresem 00-854 Warszawa, al. Jana Pawła II 25, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, I piętro. Specyfikacja warunków przetargu została udostępniona na stronie internetowej Banku pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą „Warszawa, ul. Chocimska 16 – lokal usługowy nr 100” w zakładce „Pliki do pobrania”. Powyższy wykaz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży. Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adresem: ... w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod nr tel ... w godzinach 9.00-15.00. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ... ; NIP: 525 ... REGON: ... ; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 ... zł.
Lokalizacja ogłoszenia podana przez ogłoszeniodawcę
biuro nieruchomości
PKO BP S.A.
@